ایران بعنوان نزدیکترین همسایه به کشور و مردم افغانستان می تواند فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری فراهم کند. حضور بیش از 2 میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران، سندی بر پیوستگی دو ملت می باشد که دارای زبان، دین، فرهنگ و ریشه های مشترکی هستند. وجود 815 کیلومتر مرز مشترک فرصتی برای اشتراکات است.
استقبال دولت ایران از سرمایه گذاری خارجی و واگذاری تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران می تواند چشم انداز تازه ای بر روی صاحبان سرمایه در افغانستان باشد.
خانم فاطمه فریدونی با بیش از 20 سال سابقه در صنعت توریسم و سالها اقامت در افغانستان و همکاری مجربترین مشاوران و وکلا در ایران خدمات متنوعی را برای شما عزیزان در افغانستان فراهم می کند.